Gimnastyka korekcyjna

Wady postawy to dziś poważny problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Wprawdzie nie powodują zagrożenia życia, ale są przyczyną długotrwałych dolegliwości i znawczego dyskomfortu funkcjonowania.

cwicz

Coraz więcej dzieci ma wady postawy. Większość z nich to schorzenia nabyte, więc można im zapobiegać. Wady niezauważone i niekorygowane  nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dziecka. Niekorygowane w porę mogą nawet doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji kalectwa. Natychmiastowe korygowanie wcześnie wychwyconych nieprawidłowości gwarantuje poprawę i cofnięcie się zmian.

Temu ma służyć opracowany przez nauczycielkę Małgorzatę Kiryluk projekt grantowy

„Ćwicząc razem z dzieckiem – wygrasz zdrowie” – program profilaktyki wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym.

            Projekt jest realizowany  w grupie V ( 5 – 6 – latki ).

Po badaniu przeprowadzonym przez instruktora gimnastyki korekcyjnej Małgorzatę Kiryluk dzieci zostały zakwalifikowane do dwóch grup 12-13 osobowych  w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości w postawie ciała.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut

środa godz. 12:00 – 12:30 – grupa I

            godz. 12:30 – 13:00 – grupa II

Prowadząca – Małgorzata Kiryluk – instruktor gimnastyki korekcyjno – komensacyjnej.

Raz w miesiącu organizowane są zajęcia  otwarte dla rodziców podczas, których opiekunowie ćwiczą wspólnie z dziećmi.

Raz w miesiącu organizowane są też spotkania dla rodziców w formie pogadanek, warsztatów w celu pedagogizacji rodziców na temat profilaktyki wad postawy, a także instruktaż, który pozwoli rodzicom nabyć odpowiednie kompetencje w zakresie prowadzenia ćwiczeń w domu.

 Główne cele projektu:

1. Wczesne wykrywanie i korygowanie sylwetki małego dziecka w przedszkolu i domu.

2. Zapobieganie wcześnie zauważonym, już utrwalonym, nawykowym wadom postawy, jak również możliwego do skorygowania, wzmacniania słabego jeszcze układu kostno – szkieletowego dziecka przedszkolnego.

3. Poszerzenie kompetencji rodziców w zakresie korygowania błędów dnia codziennego.

4. Wspieranie rodziców w walce z zagrożeniami wad postawy dzieci.

5. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wad postawy oraz wskazania i przeciwwskazania prawidłowej postawy ciała.

6.  Rodzinne wspólne spędzanie czasu w  formie aktywności ruchowej.

plaskos