Figurlandia – świat figur geometrycznych – grupa IV

Dzieci są niestrudzone w polisensorycznym poznawaniu wszystkiego, co je otacza. Dotyczy to także różnych przedmiotów, dlatego bardzo szybko rozwija się zdolność rozpoznawania kształtów. Kłopoty w zakresie porozumiewania się z  dziećmi odnośnie kształtu wynikają z tego, że dzieci poznają przedmioty całościowo. Dlatego w naszej grupie zajęcia rozpoczęliśmy od rozpoznawania figur przez dotyk. Zebraliśmy wiele przedmiotów prostokątnych, okrągłych i trójkątnych, nazywaliśmy figury, a następnie każde dziecko dotknęło każdego przedmiotu o podanym kształcie. Zastosowałyśmy trójetapowe uczenie, by utrwalić wprowadzane nazwy. Pokazywałyśmy po kolei trzy figury, wymawiając jednocześnie z pokazywaniem ich nazwy. Dzieci wskazywały figurę, której nazwa to np. ( koło, trójkąt, prostokąt). Następnie wskazywałyśmy inną figurę bez podawania nazwy, a dzieci mówiły co to jest. Nauka przebiega szybciej, jeśli zaangażowanych jest jednocześnie kilka zmysłów oraz ruch( dzieci układały pajacyka na dywanikach, a w powietrzu rysowały i nazywały kształt rysowanych figur. Na koniec pięciolatki układały kompozycje według swoich pomysłów.