Eko – Bal

3 grudnia podczas zorganizowanego Eko – Balu odbyło się rozdanie nagród i wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu plastyczno- technicznego o tematyce ekologicznej pt. MOJA EKO – ZABAWKA oraz uczestnikom pokazu EKO- MODY. Przygotowane kreacje wywołały podziw i wielkie zainteresowanie wśród przedszkolaków. Oklaskom nie było końca. Odbyły się również zabawy, konkurencje i tańce integracyjne o tematyce ekologicznej. Cała impreza miała na celu krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy wzięli udział w konkursie i w pokazie Eko- mody. Gratulujemy !!!

Galeria