Chomiki Pacusie w Muzeum Historycznym

Dziś grupa III wybrała się do Muzeum Historycznego, żeby dowiedzieć się czegoś o powstaniu naszego miasta. Dzieci wysłuchały tam legendy o księciu Gedyminie, na którego życzenie powstała wieś o nazwie Biały Stok – dzisiejsze piękne miasto Białystok. Przedszkolaki przy okazji obejrzały też elementy zbroi rycerskiej, a nawet trzymały w rękach prawdziwy miecz (oczywiście w asyście pani prowadzącej zajęcia). Była to bardzo pouczająca wycieczka, która jednocześnie była też pierwszą wyprawą autobusem! Dzieci już wiedzą, jak bezpiecznie i kulturalnie poruszać się komunikacją miejską.