Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami:

 • Urząd Miasta – Departament Edukacji,
 • Podlaski Kurator Oświaty,
 • Straż Miejska – realizacja programów profilaktycznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 • Parafia pw NMP Matki Kościoła
 • Stowarzyszenie „Dialog”,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna,
 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny,
 • Białostocka Akademia Rodziny,
 • Sąd dla nieletnich, Kuratorzy Sądowi wydział IV,
 • Zarząd Mienia Komunalnego,
 • PUHP „Lech” – realizacja programu ekologicznego „Segreguję, świecę przykładem”, SANEPID – realizacja programów – „Moje dziecko idzie do szkoły”,
 • Towarzystwo „Nasz Dom” – Ogólnopolska akcja „Góra grosza”,
 • Białostockie Schronisko dla Zwierząt ,
 • Powiatowy Urząd Pracy – zatrudnianie stażystek,
 • Urząd Miejski – Departament Spraw Społecznych – zatrudnianie osób bezrobotnych do prac społecznie-użytecznych
 • Projekt „Bezpieczne Media Dzieciom”