Zabawy Fundamentalne w grupie III

Co należy zrobić?
Przygotować nietypową „kartkę” do rysowania. W naszym wypadku to był papier ścierny. Kredki woskowe, najlepsze są jednak pastele, których użyliśmy.
Czego uczymy?
Rozwijamy wrażliwość dotykową. Możemy porozmawiać o różnych stopniach ziarnistości papieru i ułożyć od najbardziej ziarnistego do najmniej. I co najważniejsze – kreatywność, gdyż pokazujemy, że przedmioty mogą być wykorzystywane na różne sposoby.
Uwaga!
Zdjecia przedstawiają rysunki wszystkich dzieci. Nie są podpisane. Usiądźcie przed komputerem i poszukajcie wspólnie z dzieckiem jego pracy. Temat dotyczył krasnala Hałabały i zwierząt z którymi będzie mógł się bawić zimą (nie może to być np. niedźwiedź, bo zimą śpi). Miłej zabawy!