Zmiana stawki żywieniowej w Przedszkolu Samorządowym nr 48 „Bajkowa Kraina”

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 5/2018 z dnia 05 lipca 2018 r ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.

Od 01 września 2018 r. w placówce obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5.00 złotych za trzy posiłki.

Podniesienie opłaty wynika z faktu wzrostu cen artykułów spożywczych.

Jednocześnie przestaje obowiązywać Zarządzenie dyrektora nr 3/2016 z dnia 01 lipca 2016r. dotyczące stawki żywieniowej obowiązującej w przedszkolu

O dopłatę do żywienia dziecka w przedszkolu ubiegać się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Otrzymaną decyzję należy złożyć u intendenta przedszkola Pani Jolanty Kozak.

Marzenna Małgorzata Majtas
dyrektor PS48