Zasady rekrutacji

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym są przyjmowane w sekretariacie przedszkola w terminie: 3 -7 czerwca 2019 r. w godz. 8.00-15.00

 


 Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola oraz rodziców do udziału w programie adaptacyjnym w Bajkowej Krainie.
Spotkania odbędą się w dniach
29- 30 sierpnia / czwartek, piątek/ 2019 r.
w godzinach 15.00 – 16.30.

Dzieci z rodzicami wesoło spędzą czas podczas różnorodnych zajęć i zabaw.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2013-2016 zamieszkałe w Białymstoku.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2013) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice zamieszkali poza obszarem miasta Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci ( po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą ubiegać się o zapisanie ich dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r. w godz. 8.00-16.00

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej logując się na stronie: www.nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie – wnioski będą do pobrania w przedszkolu od 25 lutego 2019 r.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

26 marca 2019 r. o godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

od 27 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w godz. 8.00-16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Niepodpisanie oświadczenia woli przyjęcia dziecka w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

1 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się:

Poradnik dla rodziców – rekrutacja 2019/2020 krok po kroku

Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji o rekrutacji do przedszkoli należy się zapoznać z

ZASADAMI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMOZRĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na dni otwarte w naszym przedszkolu

16 luty 2019 w godz. 10:00 – 12:00

23 luty 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00