Zasady rekrutacji

Uwaga Rodzice dzieci nowo przyjętych do
Przedszkola Samorządowego nr 48
”Bajkowa Kraina” w Białymstoku

 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które od września będą uczęszczały do grupy I, na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się dn. 30 i 31 sierpnia o godzinie 15.00.

Bożena Szewczul