Zasady rekrutacji

Uwaga Rodzice dzieci nowo przyjętych do
Przedszkola Samorządowego nr 48
”Bajkowa Kraina” w Białymstoku

 

11 czerwca 2018 r. / poniedziałek/ o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie organizacyjne rodziców dzieci nowoprzyjętych do placówki.

W programie spotkanie z:

dyrektorem przedszkola – sprawy organizacyjne

psychologiem z PPP nr 2 w Białymstoku  – „Adaptacja dzieci do przedszkola”

nauczycielkami które będą pracowały z dziećmi 3 letnimi w roku szkolnym 2018/ 2019 – sprawy dotyczące funkcjonowania grupy

 Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczne przybycie.

Czas spotkania około 1,5 h.

Marzenna Małgorzata Majtas
Dyrektor PS 48

 

 


UWAGA RODZICE, W dniach 28 marca – 05 kwietnia 2018r  rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Samorządowego 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku mają obowiązek złożyć w placówce pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola stosowne  oświadczenie składają  w godzinach : 8.00 – 15.30 w gabinecie dyrektora.

Piątek 30 marca w godzinach 8.00 – 15.00

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji

Dyrektor Przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

  • od 1 marca 2018r. do 9 marca 2018r  – składanie wniosków i dokumentów,
  • 27 marca 2018r. o godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • od 28 marca 2018r. do 5 kwietnia 2018r. w godz. 8.00 – 16.00 – podpisanie umów w gabinecie dyrektora przedszkola
  • 10 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nie przyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl), dostęp dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:  

        85 7428481; 505 396 196