Uwaga Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym, rodzice  dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”