UBEZPIECZENIE NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolny 2018/2019 dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” są ubezpieczone w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Okres ubezpieczenia 01.09.2018r.– 31.08.2019r.

Wysokość składki za cały rok – 37.00 zł

Suma ubezpieczenia – 15.000 zł.

Miejsce ubezpieczenia – Cały świat 24 h/dobę

Wpłaty do 15 września 2018 r. do dyrektora przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor przedszkola