UBEZPIECZENIE NNW dzieci w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolny 2017/2018 dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” są ubezpieczone w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Okres ubezpieczenia 01.09.2017r.– 31.08.2018r.
Wysokość składki za cały rok – 36.00 zł
Suma ubezpieczenia – 10.000 zł.
Miejsce ubezpieczenia – Cały świat 24 h/dobę
Wpłaty do 12 września 2017 r. do dyrektora przedszkola

Informacja dla rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży