REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

  • od 1 marca 2018r. do 9 marca 2018r  – składanie wniosków i dokumentów,
  • 27 marca 2018r. o godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • od 28 marca 2018r. do 5 kwietnia 2018r. w godz. 8.00 – 16.00 – podpisanie umów w gabinecie dyrektora przedszkola
  • 10 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nie przyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl), dostęp dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:  

        85 7428481; 505 396 196