Rada rodziców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

 

 • Przewodniczący – Pan Robert Jasłowski
 • Z-ca Przewodniczącego – Pani Renata Michalik
 • Sekretarz – Pani Katarzyna Kalinowska
 • Skarbnik – Pani Emilia Skibińska

 


Skład Rady Grup w roku 2016/2017:

 Grupa I

 1. Robert Jasłowski
 2. Anna Pełszyk
 3. Renata Kostecka

Grupa II

 1. Ewa Powichrowska
 2. Małgorzata Maciuka
 3. Joanna Teul

Grupa III

 1. Anna Soboń
 2. Joanna Malczewska
 3. Agnieszka Kozicka

 

Grupa IV

 1. Tomasz Kucejko
 2. Emilia Skibińska
 3. Marta Obuchowicz- Boguska

Grupa V

 1. Anna Denkiewicz
 2. Joanna Teul
 3. Magdalena Ginter

Plan pracy Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 48„Bajkowa Kraina” w Białymstoku na rok 2017/2018

Zadania i sposób ich realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoba współodpowiedzialna

Termin realizacji

1.    Organizacja zebrania ogólnego rodziców

Dyrektor przedszkola

Wrzesień 2017r.

2.    Przeprowadzenie wyborów do rad grupowych i wybór przedstawicieli do Zarządu Rady Rodziców

Dyrektor przedszkola

Nauczyciele

Wrzesień 2017r.

3. Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców

Dyrektor przedszkola

Przewodniczący Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

1.    Przedstawienie obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców, analiza wysunięcie propozycji zmian.

Dyrektor przedszkola

Wrzesień 2017r.

2.    Wybór Zarządu  Rady Rodziców

Członkowie rad grupowych

Wrzesień 2017r.

3.    Zatwierdzenie Regulaminu  Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

1.    Zebranie propozycji zadań do planu pracy od członków Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

2.    Przedstawienie propozycji planu pracy członkom Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

3.    Zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

1.    Zebranie propozycji i opracowanie planu finansowego na bieżący rok szkolny

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

Wrzesień 2017r.

2.    Zaopiniowanie planu finansowego

Przewodniczący Rady Rodziców

styczeń 2018r.

1.    Bieżące rozmowy, zgłaszanie opinii, propozycji, sugestii o funkcjonowaniu przedszkola

Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor przedszkola Cały rok szkolny

1.    Udział w zebraniach rady pedagogicznej

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor przedszkola

Wg potrzeb

1.    Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie trwania imprez lub wyjazdów przedszkolnych

Rada Rodziców

nauczyciele

Cały rok szkolny

2.    Wysuwanie propozycji dotyczących wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola, bądź rozwiązań organizacyjnych.

Rada Rodziców

Cały rok szkolny

3.    Pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola.

Rada Rodziców Cały rok szkolny

4.    Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych.

Rada Rodziców

Cały rok szkolny

1.      Pożegnanie lata – festyn rodzinny

wrzesień 2017

2.      Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

Rada pedagogiczna

wrzesień  2017

3.      Dzień Edukacji Narodowej

październik2017

4.      Pasowanie na przedszkolaka

listopad 2017

5.      Święto Niepodległości

listopad 2017

6.      Dzień Pluszowego Misia

listopad 2017
7.      Spotkanie Andrzejkowe listopad 2017

8.      Mikołajki

grudzień 2017

9.      Wigilia przedszkolna – spotkanie z kolędą

grudzień 2017

10.  Jasełka

grudzień 2017

11.  Bal karnawałowy

styczeń 2018

12.  Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2018

       13.Walentynki

luty 2018

       14.Zielony Bal Optymistów

kwiecień 2018
       15.Wielkanocne śniadanie kwiecień 2018

        16.Święto Optymizmu

maj 2018

        17.Dzień Mamy I Taty

maj 2018

         18.Dzień Dziecka

czerwiec 2018

         19 Dzień Sportu

czerwiec 2018

        20. Pożegnanie sześciolatków.

czerwiec 2018

Plan został uchwalony 11.09.2017r.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Kucejko