Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Robert Jasłowski

Zastępca Przewodniczącego: Michał Dawidejt

Sekretarz: Joanna Teul

Skarbnik: Izabela Garbecka

 1. Fundusze Rady Rodziców będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem ustalonym na zebraniu Rady Rodziców:
  • 60 % uroczystości przedszkolne

  • 40% cele statutowe przedszkola

  W roku szkolnym 2020/2021 planujemy:

  1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia imprez i festynów;

  2. Pomoce dydaktyczne – instrumenty muzyczne;

  3. Upominki na bal karnawałowy w kwocie 50 zł na jedno dziecko;

  4. Pożegnanie 6 latków – upominki;

  5. Wynajem trzech autokarów na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka;

  6. Wynajem dmuchanców na Dzień Dziecka;

  7. Finansowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

  1. Uchwalono wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  • 130,00 zł na dziecko – wpłacane w 2 ratach:

  do 31 października -70 zł

  do 31 stycznia 2021 – 60zł

  1. Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku uchwaliła, iż na Fundusz Zabawkowy będą zbierane pieniądze w wysokości 50 zł od dziecka do 31 października 2020r. do Pani Intendentki.

  2. Wpłaty na Radę Rodziców będą zbierane od września 2020r. do końca stycznia 2021r. Wpłat można dokonywać u Pani Intendentki.

   Robert Jasłowski

  Przewodniczący Rady Rodziców