Płatności

Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA  ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE  za miesiąc

Lipiec 2018 r

Przelewy proszę dokonać do 20 lipca 2018r.

 WYSOKOŚĆ OPŁAT  za lipiec 2018 r. wynosi:

  • opłata za dziecko: 193,60 zł
    (w tym: 105,60 zł- stawka żywieniowa + 88 zł – opłata za korzystanie z usług  przedszkola)

 22 dni x 4,80 = 105,60 zł

  • 2 ) opłata za dziecko ze zniżką:  149,60 zł (w tym: 105,60-stawka żywieniowa+44 zł.- zł opłata za korzystanie z usług przedszkola)

Proszę o terminowe wpłaty do  20 lipca 2018 r.


W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku z dnia 14.11.2016r. informujemy, iż od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411


Od 1 września 2013r. zmieniły się zasady odpłatności za przedszkole. Rodzice, którzy podpisali umowę na korzystanie z usług przedszkola na 9 godzin, zobowiązani są zapłacić 4 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Każda przekroczona godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 1 zł.


W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym, rodzice  dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”