Komunikat dyrektora 28.08.2020 r.

Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola maksymalnie dwie pełnoletnie osoby.

W celu upoważnienia proszę o pobranie aktualnego wzoru i dostarczenie go w wersji papierowej w dniu przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

Z dniem 01.09.2020 r. dotychczasowe upoważnienia tracą moc.

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”

 

Komunikat dyrektora 28.08.2020r.

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż w terminie 01 – 18.09.2020r. dzieci nowoprzyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku, mogą wejść z jednym rodzicem do szatni – z zachowaniem bezpieczeństwa, tj. osłona na nos i usta, dezynfekcja rąk. W szatni jednocześnie znajdować się może maksymalnie 2 rodziców, przestrzegając dystansu 1,5 m.

Rodzic rozbiera dziecko i przekazuje dyżurującemu pracownikowi obsługi w holu.

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”

KARTA STOPEREK

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021, proszeni są o wpłacanie 15 złotych na indywidualną kartę STOPEREK.
Powyższa karta pozwoli na ewidencjonowanie pobytu dziecka w przedszkolu.
Wpłaty można dokonać w terminie: 19 – 28 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00- 15.00 w placówce.