Deklaracja o kontynuowaniu nauki w przedszkolu

W dniach 11 – 18 lutego 2019 roku /do godziny 15.00/

Rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2019/2020, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje należy pobrać i zwrócić

do nauczycielek w poszczególnych grupach.

Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka ponowną rekrutacją do przedszkola.

z upoważnienia dyrektora

Małgorzata Kiryluk

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna w 2019 roku planowana jest w placówce w lipcu.

Upoważnienia do odbioru dzieci

W związku ze zmianą druku upoważnienia do odbioru dzieci, prosimy o wypełnienie nowych dokumentów. Aktualne druki znajdują się w    załączniku.

 

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS48

Opłaty

Szanowni Rodzice!

        Na podstawie uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostek oświatowych i Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały  Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r., Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za pobyt w przedszkolu:

Czytaj dalej Opłaty