NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

1.UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG 

Opłaty należy  wnosić do 10 – go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411

opłatę za korzystanie  przedszkola – z dołu (za poprzedni miesiąc)

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:

nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

 

We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie – za wrzesień 2018

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik 2018

 

Aby od 1 września 2018 r. mieć zniżkę 

należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w  sierpniu 2018 r.