Komunikat dyrektora 11.09.2020r.

Szanowni Rodzice

Od 14 września 2020 r / poniedziałek / podczas przyprowadzania i odbierania dzieci wszyscy rodzice /osoby upoważnione/ wchodzą do części wspólnej przedszkola tj. szatnia dzieci i hol wejściowy. Rodzice rozbierają dziecko, rejestrują obecność odbijając kartę STOPEREK i przekazują dziecko pracownikowi dyżurującemu na holu, który odprowadza je do sali.

Przy odbiorze rodzic oczekuje na dziecko w części wspólnej /hol wejściowy/, pomaga przy ubieraniu się , odbija kartę Stoperek i opuszcza z dzieckiem przedszkole.

Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30

Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka Rodzice zobowiązani są do zachowania zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”