Kilometry Dobra – podziękowanie

Dziękujemy w imieniu swoim i Caritas Archidiecezji Białostockiej za okazane serce i wsparcie akcji Kilometry Dobra