Grupa V – Przyjaciele Kubusia Puchatka

                Przyjaciele Kubusia Puchatka

kubus_puchatek

                                                              

Godziny pracy oddziału V:

 


 

Nauczycielki pracujące w grupie:

mgr Jolanta Domańska

mgr Wioletta Kraszewska – Duszak

Pracownik obsługi:

Anna Radiwoniuk


 

Tematyka na GRUDZIEŃ

1.Jak wyglądał świat przed milionami lat

2.Idzie zima ze śniegiem

3.Idą święta

4.Projekt – Prezenty

Cele ogólne:

poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń

stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem

nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich

poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej

poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania

stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem

określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski

dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych

odkrywanie litery y, r, s,- wielkiej i małej, drukowanej i pisanej

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)

wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)

stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?)

układanie rymów do podanych słów

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość

poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.

współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi

M. Barańska ,,Wigilia”( wiersz z podkładem muzycznym)

Biały obrus na stole,
na talerzu opłatek
wokół stołu siądziemy
z mamą, tatą i bratem.
Hej kolęda, kolęda!
Usiądziemy wokoło.
Hej kolęda, kolęda!
Zaśpiewamy wesoło.
Ktoś zapukał nieśmiało:
mamy miejsce dla Ciebie
usiądź z nami przy stole,
będzie Ci tu jak w niebie

Pastorałka „Trzej Wielcy Królowie”

Nocą przez pustynię jedzie karawana,

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego Pana.X2

Trzej wielcy królowie, ze Wschodu przybyli,
Za gwiazdą srebrzystą radośnie spieszyli.
Nocą przez pustynię jedzie karawana,

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego Pana x2


Gdy się nad Betlejem gwiazda zatrzymała,
Dzieciątko w stajence podróżnym wskazała.
Nocą przez pustynię jedzie karawana,

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego Pana x2

Wielcy Monarchowie witając Dziecinę,
W darze dali złoto, kadzidło i mirrę.
Gdy już powracali mądrzy ci królowie,

By zmylić Heroda zmienili swą drogę. X2
Nocą przez pustynię jedzie karawana,

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego Pana x2


GRUDZIEŃ

GRUPA III, IV, V – SŁOWNICTWO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Our group- nasza grupa

Hello; Goodbye; Bye– bye; Children – dzieci; Teacher – nauczycielka; Girls- Dziewczyny; Boys- Chłopcy

Main receptive language

Sit down; Stand up; Close your eyes; Turn around; Touch the ground; Make a circle; Clap your hands; Stamp your feet; Touch your toes; Wave; Put on your …; Let’s go; How’s the weather?; Is it …; Can you make …?; Do you like …?; I like …; melt away; melt like
a showman, … like a showman, comes around, must be santa,

TEMATYKA

Snowman – Bałwanek

Repetition: white – biały, happy – wesoły, sad – smutny, walk – marsz, dance – taniec,
jump – skok, turn – obrót

New vocabulary: fat – gruby, buttons – guziki, hat – kapelusz, hot- gorąco, cold – zimno,
wet – mokry, flat – płaski,

Song/Piosenka – ,,The snowman song”

Presents – Prezenty

Repetition: doll – lalka, ball – piłka, car – samochód, teddy bear – miś pluszowy, bike – rower,

New vocabulary: blocks – klocki, puzzle – puzzle, book – książka,
Santa Claus – Święty Mikołaj, beard – broad, boots – buty, suit – płaszcz,
long cap – długa czapka

Song/Piosenka – ,,Santa’s on his way”, ,,It must be Santa”

Christmas time – Świąteczny czas

Repetition: presents – prezenty, snowman – bałwanek, snow – śnieg,
Santa Claus – Święty Mikołaj

New vocabulary: christmas tree – drzewko świąteczne, sleigh – sanie, bell – dzwonek,
star – gwiazda, reindeer – renifer, sack – worek

Song/Piosenka – ,,We wish you a Merry Christmas”

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA V

 1. 30 -8.15
 • Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielkę / zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych gier, układanek, zabawek oraz pomocy do rozwijania inteligencji wielorakich- pomoce plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne
 • Rozmowy okolicznościowe
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela oraz prac indywidualnych wspierających rozwój dziecka

8.15 –8.30  –  zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 1. 30- 9 .00I ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze,  kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 11.30
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • Udział w przedszkolnych uroczystościach
 • Zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Udział w zajęciach dodatkowych rytmika , język angielski , religia
 1. 30- 12. 00II ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 12.30 – relaks , udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach

12.30-14.00 –zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

 • chór
 • koła zainteresowań: koło plastyczne, koło origami, koło teatralne, warcaby
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka
 • zabawy dydaktyczne utrwalające i systematyzujące materiał programowy
 • zabawy z cyklu: Opowiadamy, gramy, zwyciężymy,
 • czytanie literatury dziecięcej
 1. 00- 14. 30- OBIAD , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 30 – 14. 45 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki
 1. 45- 17.00
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( tematyczne, konstrukcyjne)
 • aktywność własna dzieci w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań
 • prace porządkowo- użyteczne

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywają się w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .