Grupa V – Przyjaciele Kubusia Puchatka

€žPrzyjaciele Kubusia Puchatka€

kubus_puchatek

                                                              

Godziny pracy:

Poniedziałek – 7.30 – 15.30

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 16.00Nauczycielki pracujące w grupie:

 mgr Bożena Szewczul

mgr Jolanta Domańska

Pracownik obsługi:

Krystyna Maksymiuk


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W MAJU

 

 • Czytanie tekstu z poznanych liter i czytanie globalne wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów oraz dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i miejscowości w której mieszka dziecko.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zabawy badawcze.
 • Umacnianie więzi rodzinnych poprzez określanie swojej roli w rodzinie.

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Moja ojczyzna.
 2. W zoo.
 3. Majowa łąka.
 4. Dla naszych mam.

WIERSZ DO NAUKI W MAJU

 1. Bechlerowa „Malowany wóz”

Malowany wóz

dużo gości wiózł.

Był tam kotek pstry,

lew i myszki trzy,

królik z czarnym uchem,

co na trąbce grał

i niebieski ptaszek w kropki,

który czubek miał.

 

A tu gdzieś pod stołem

wóz zawadził kołem.

Wpadł kotek pstry,

lew i myszki trzy,

królik z czarnym uchem,

co na trąbce grał.

Tylko ptaszek frunął w górę,

bo skrzydełka miał.

 

PIOSENKA DO NAUKI W MAJU

„Słońce dla mamy”

Latem mały Antek zachwycony słońcem

Zrobił swojej mamie korale błyszczące.

A że słońce kochał, tak jak mamę prawie,

Zbierał krople słońca przez dzień cały w trawie.

Mamo, zrobiłem w prezencie

Słońce podobne do Ciebie!

Błyszczące jak twoje oczy.

Zrobiłem ze słońca wisiorek.

Gdzie słońce?

– Synku, synku!

Już wueczorek!

 

 

 


 Język angielski  English

 

April / Kwiecień

 

EASTER – wielkanoc

 

Egg – jajko

Chocolate egg – jajko czekoladowe

Bunny – króliczek

Chick – kurczaczek

Lamb – owieczka

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Flowers – kwiaty

Sweets – słodycze

 

SEASONS – pory roku

Spring – wiosna

Summer – lato

Autumn – jesień

Winter – zima

 

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA V

 1. 30 -8.15
 • Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielkę / zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych gier, układanek, zabawek oraz pomocy do rozwijania inteligencji wielorakich- pomoce plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne
 • Rozmowy okolicznościowe
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela oraz prac indywidualnych wspierających rozwój dziecka

8.15 –8.30  –  zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 1. 30- 9 .00I ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze,  kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 11.30
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • Udział w przedszkolnych uroczystościach
 • Zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Udział w zajęciach dodatkowych rytmika , język angielski , religia
 1. 30- 12. 00II ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 12.30 – relaks , udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach

12.30-14.00 –zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

 • chór
 • koła zainteresowań: koło plastyczne, koło origami, koło teatralne, warcaby
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka
 • zabawy dydaktyczne utrwalające i systematyzujące materiał programowy
 • zabawy z cyklu: Opowiadamy, gramy, zwyciężymy,
 • czytanie literatury dziecięcej
 1. 00- 14. 30- OBIAD , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 30 – 14. 45 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki
 1. 45- 17.00
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( tematyczne, konstrukcyjne)
 • aktywność własna dzieci w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań
 • prace porządkowo- użyteczne

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywają się™ w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .