Grupa V – Przyjaciele Kubusia Puchatka

€žPrzyjaciele Kubusia Puchatka€

kubus_puchatek

                                                              

Godziny pracy oddziału V:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 7:30 – 16:30

Środa   7:30 – 16:30

Czwartek 6:30 – 15:30

                                                                              Piątek 7:30 – 16:30

 


 

Nauczycielki pracujące w grupie:

 mgr Małgorzata Kiryluk

mgr Jolanta Domańska

Pracownik obsługi:

Barbara Kostecka


Wakacje, wakacje i po wakacjach. Wszystko co dobre trochę za szybko się kończy. Ale cóż. Nie ma na to rady. Mamy przed sobą bardzo ważny czas w życiu naszych przedszkolaków. Za rok opuszczą mury naszej placówki i przekroczą próg szkoły. Ten czas jest bardzo ważny i dla nas nauczycielek i Państwa – rodziców, ponieważ wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasze dzieci osiągnęły właściwą gotowość do podjęcia nauki w szkole. Przecież wszystkim nam zależy, aby dzieci osiągały same sukcesy w edukacji szkolnej i miały jak najmniej porażek.

            We wrześniu i październiku będziemy obserwować dzieci, jakie mają umiejętności, co robią najlepiej, z czym mają trudności. To będzie diagnoza wstępna o wynikach, której poinformujemy Państwa na konsultacjach indywidualnych. Diagnoza ta pozwoli nam, przy Państwa pomocy wspierać naszych wychowanków w ewentualnych trudnościach oraz rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia, uwzględniając indywidualne podejście do dziecka. Następnie ponownie przeprowadzamy diagnozę, tym razem końcową, na podstawie, której spróbujemy uświadomić Rodzicom na jakim etapie rozwoju jest ich dziecko. Otrzymają Państwo także pisemną „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”.

 

Ważne terminy:

5 września 2018 r. godz. 16:30 – Zebranie Rodziców – ogólne i grupowe

19 września 2018 r. godz. 14:30 – Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”

 

We wrześniu będziemy rozmawiać o:

 • Moje przedszkole

Będziemy kształtować u dzieci poczucie przynależności do przedszkolnej grupy rówieśniczej. Budować między dziećmi relacje pełne ciepła i wzajemnej akceptacji. A także wdrażać  nasze pociechy do rozumienia oraz przestrzegania zasad zachowania i współżycia w grupie, co niestety dla niektórych dzieci sprawia ogromne trudności.

 • Pamiątki z wakacji

Porozmawiamy o swoich przeżyciach i wrażenia wakacyjnych. Będziemy się uczyć trudnej sztuki obdarzania uwagą rówieśników i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują.

 • Mały pieszy to ja!

Działań na rzecz bezpieczeństwa nigdy dosyć, z tego względu w tym tygodniu będziemy kontynuować poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu. Naszym zamierzeniem wychowawczo – dydaktycznym będzie dalsze uświadamianie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.

 • Jaki jestem

Spróbujemy zaakceptować  siebie takimi jakimi jesteśmy. Wzmocnić wiarę we własne możliwości i popracować nad swoją kreatywnością.

Nauczymy się piosenki:

„PODAJMY SOBIE RĘCE”

I. Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,

a my tacy mali, mali jak kropelki

Ref. Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem, na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

II.Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka .

 

Ref. Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem, na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

 

III. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,

nieskończone drogi, zachmurzone chmury.

 

Ref. Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem, na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

 

 

Nauczymy się wiersza:

 

„WSZYSCY MNIE LUBIĄ” 

Wszyscy mnie lubią

To rzecz wspaniała

Chyba się jednak

Dobrze starałam

Chciałam,

by lubić zaczął mnie ktoś.

Więc byłam miła

Mówiłam: proszę , przepraszam

bardzo dziękuję.

I uśmiechałam się

I w ogóle.

Teraz mnie lubią wszyscy,

więc w górę

skaczę z radości

do samych chmurek.

 


ENGLISH

 1. Hello!

Hello, goodbye, I’m…, good morning, see you later

 1. Insects

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

 1. Cross the street

red/green light

stop, walk

look left/right

zebra crossing

Cross the street here

 1. My body

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes

I’ve got … (one head).

 

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA V

 1. 30 -8.15
 • Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielkę / zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych gier, układanek, zabawek oraz pomocy do rozwijania inteligencji wielorakich- pomoce plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne
 • Rozmowy okolicznościowe
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela oraz prac indywidualnych wspierających rozwój dziecka

8.15 –8.30  –  zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 1. 30- 9 .00I ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze,  kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 11.30
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • Udział w przedszkolnych uroczystościach
 • Zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Udział w zajęciach dodatkowych rytmika , język angielski , religia
 1. 30- 12. 00II ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 12.30 – relaks , udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach

12.30-14.00 –zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

 • chór
 • koła zainteresowań: koło plastyczne, koło origami, koło teatralne, warcaby
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka
 • zabawy dydaktyczne utrwalające i systematyzujące materiał programowy
 • zabawy z cyklu: Opowiadamy, gramy, zwyciężymy,
 • czytanie literatury dziecięcej
 1. 00- 14. 30- OBIAD , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 30 – 14. 45 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki
 1. 45- 17.00
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( tematyczne, konstrukcyjne)
 • aktywność własna dzieci w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań
 • prace porządkowo- użyteczne

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywają się™ w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .