Grupa V – Przyjaciele Kubusia Puchatka

€žPrzyjaciele Kubusia Puchatka€

kubus_puchatek

                                                              

Godziny pracy:

Poniedziałek – 7.30 – 15.30

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 16.00


 

Nauczycielki pracujące w grupie:

 mgr Bożena Szewczul

mgr Jolanta Domańska

Pracownik obsługi:

Krystyna Maksymiuk


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
W MIESIĄCU CZERWCU

 • ćwiczenia grafomotoryczne utrwalanie liter
 • czytanie tekstów ze zrozumieniem i podziałem na role, wypowiadanie na określony temat
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w ruch drogowym
 • zabawy matematyczne /pojęcia czasu, symetrii, miary/
 • liczenie po 2,3,5,10
 • organizowanie zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. W DZIECIĘCEJ KRAINIE
 2. ŻYCIE NA WSI
 3. PIKNIK RODZINNY
 4. WKRÓTCE WAKACJE

WIERSZ DO NAUKI W CZERWCU

„Pożegnanie przedszkola”

Minął przedszkolny okres wesoły

I trzeba będzie pójść do tej szkoły.

Tu były klocki, misie, zabawki

Tam tylko lekcje i twarde ławki.

Zamkną mnie w klasie i przy zeszycie,

Posadzą chyba na całe życie.

A gdy z niej wyjdę kiedyś po latach

To będę starszy chyba niż tata.

PIOSENKA DO NAUKI W CZERWCU

 

„Przedszkole ulubione”

My do szkoły nie pójdziemy, nie pójdziemy, nie pójdziemy

Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu

Tutaj panie nasze miłe, nasze miłe, nasze miłe

Tutaj czas beztrosko płynie, miło płynie nam

Przedszkole, przedszkole, ulubione miejsce moje

Tu chcę zostać jeszcze trochę zanim pójdę w dalszą drogę

My do szkoły nie pójdziemy, nie pójdziemy, nie pójdziemy

Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu

Tutaj wszyscy o nas dbają , o nas dbają, o nas dbają

Tutaj wszyscy nas kochają, tak kochają nas

Przedszkole, przedszkole, ulubione miejsce moje

Tu chcę zostać jeszcze trochę zanim pójdę w dalszą drogę

 

 

 


 Język angielski  English

 

April / Kwiecień

 

EASTER – wielkanoc

 

Egg – jajko

Chocolate egg – jajko czekoladowe

Bunny – króliczek

Chick – kurczaczek

Lamb – owieczka

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Flowers – kwiaty

Sweets – słodycze

 

SEASONS – pory roku

Spring – wiosna

Summer – lato

Autumn – jesień

Winter – zima

 

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA V

 1. 30 -8.15
 • Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielkę / zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych gier, układanek, zabawek oraz pomocy do rozwijania inteligencji wielorakich- pomoce plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne
 • Rozmowy okolicznościowe
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela oraz prac indywidualnych wspierających rozwój dziecka

8.15 –8.30  –  zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 1. 30- 9 .00I ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze,  kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 11.30
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • Udział w przedszkolnych uroczystościach
 • Zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Udział w zajęciach dodatkowych rytmika , język angielski , religia
 1. 30- 12. 00II ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 12.30 – relaks , udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach

12.30-14.00 –zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

 • chór
 • koła zainteresowań: koło plastyczne, koło origami, koło teatralne, warcaby
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka
 • zabawy dydaktyczne utrwalające i systematyzujące materiał programowy
 • zabawy z cyklu: Opowiadamy, gramy, zwyciężymy,
 • czytanie literatury dziecięcej
 1. 00- 14. 30- OBIAD , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 30 – 14. 45 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki
 1. 45- 17.00
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( tematyczne, konstrukcyjne)
 • aktywność własna dzieci w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań
 • prace porządkowo- użyteczne

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywają się™ w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .