Grupa III – Chomiki Pacusie

CHOMIKI PACUSIE

Znalezione obrazy dla zapytania chomik pacuś

 

grupa pracuje w godzinach:

poniedziałek, czwartek 7.30- 16. 30 (o 16.30 dzieci schodzą do gr II)

wtorek, piątek – 7.30- 16.00 ( o 16.00 dzieci idą do gr V)

środa- 8.00-16.00 ( o 16.00 dzieci idą do gr V)

 Angielski: wtorek: 10.00-10.30, piątek: 10.00 – 10.30

rytmika: piątek 9.30 – 10.00

 

 

 


nauczycielki pracują…ce w grupie III:

mgr Małgorzata Wróblewska

mgr Teresa Gaińska

pracownik obsługi

Anna Radiwoniuk


WRZESIEŃ

5 września ( środa)  o godzinie 16. 30  zapraszamy Państwa na zebranie organizacyjne

Przewidywany czas spotkania 2, 5 godz.

– obecność jest obowiązkowa

 

Drodzy Rodzice

Na przełomie października i listopada po wstępnej obserwacji dzieci   odbędą się  dla Państwa konsultacje indywidualne podczas, których  będziemy mogli porozmawiać o postępach, sukcesach i ewentualnych trudnościach naszych pociech. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze  uzgodnienie terminu konsultacji  z nauczycielkami grupy .

TEMATYKA NA  WRZESIEŃ:

I. WSPOMNIENIA Z WAKACJI

   Tydzień będzie poświęcony wspomnieniom z wakacji.   Letnia tematyka podczas zajęć  posłuży   do kształtowania  u dzieci percepcji  i  sprawności motorycznej oraz artykulacyjnej  a także przyczyni się do  swobodnych wypowiedzi ustnych rozwijających słownictwo.

II. PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS , CHOMIKI PASUCIE WITAJĄ WAS

      Proponujemy, aby  ten  i poprzedni  tydzień września  poświęcić między innymi  na zabawy integracyjne i budujące poczucie bezpieczeństwa dziecka.       Każdy dzień zaczynamy od  atrakcyjnych  i ciekawych zabaw wprowadzających dzieci w dobry nastrój.    Stwarzamy jak najwięcej sytuacji sprzyjających  rozwijaniu pewności siebie , poznaniu przedszkola i jego personelu, nawiązaniu kontaktów interpersonalnych.  Przy okazji będzie to  okazja na utrwalenie zgodnej zabawy wg. Kodeksu przedszkolaka, który jest zamieszczony w Planie działań wychowawczych naszego przedszkola.  Małymi kroczkami ustalać będziemy wspólnie z dziećmi jakie zachowania są właściwe a jakie nie . Zebrane propozycje dzieci  i pań „zapiszemy” w postaci rysunków- piktogramów . Udział dzieci w zabawach dowolnych i organizowanych przez nauczycielkę  będzie  wspaniałą okazją  do czynienia dobrych uczynków, zwracania  baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości oraz współdziałania i współpracy.

III. STOP! UWAGA ! NIEBEZPIECZNIE ! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!

   Tydzień będzie miał na celu  poszerzenie słownictwa   i  umiejętności z zakresu  podstawowych zasad ruchu drogowego.   Poznamy i utrwalimy  znaki   alarmowe oraz dowiemy się w jakich sytuacjach należy je wykorzystać.  Doskonalić będziemy  analizę słuchową. Spróbujemy wyodrębniać,  rozróżniać  i nazywać dźwięki z otoczenia.

IV. SPOTKANIA Z LEONEM

    Będzie to cykl zajęć oparty  na:  opowiadaniach o zabawnym kameleonie, scenach dramowych  a  dotyczący  sposobów  rozwiązywania przez dzieci sytuacji konfliktowych oraz mający  na celu zapobieganie każdej formie agresji słownej i fizycznej .

 

 

PIOSENKA NA WRZESIEŃ:

Piosenka „Przedszkole – drugi dom”


 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
  ranną porą wstaję i ja.
  Mama pomaga ubierać się,
  do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

 1. Czasem rano trudno mi wstać.
  Chciałoby się leżeć i spać,
  lecz na mnie auto czeka i miś.
  W co będziemy bawić się dziś?
  Ref. Ja chodzę tam co dzień…
  3. Zamiast mamy Panią tu mam,
  bardzo dużo wierszyków znam.
  Śpiewam i tańczę, wesoło mi
  i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

WIERSZ NA WRZESIEŃ:

„Gdy zamierzasz przejść ulicę”  (Wanda Chotomska)


Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie,
mogą przez nią przejść przechodnie.


ANGIELSKI- WRZESIEŃ –grupa III

  Focus language  

Our group – Nasza grupa

Hello

Goodbye

Bye– bye

Children – dzieci

Cheeky Monkey – małpka Cziki

Cheeky’s friends- Tom, Ellie , Lion Rory

 

Adjectives – przymiotniki

Big – duży

Small- mały

Happy- szczęśliwy

Sad-smutny

Adverbs – przysłówki

It’s… cold – zimno

It’s…. hot- gorąco

Up- wysoko

Down- nisko

                       TEMATYKA NA WRZESIEŃ

Favourite colours– kolory

Blue- niebieski

Yellow- żółty

Red- czerwony

Pink- różowy                         

Lets’s count!–  Numbers- liczby

1 – one
2 – two
3 – three

4- four

5- five

What’s the matter? Cheeky is going to the doctor’s – Body parts- części ciała

Head – głowa

Eye – oko

Ear – ucho

Tummy- brzuch

Nose – nos

Hand- ręka

Finger – palec

Baby is sad ! / Dziecko   jest smutne !  My family- moja rodzina 

Mummy –mama

Daddy – tata

Baby – dziecko

Sister – siostra

Brother – brat


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA III

7.30- 8.15

 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy usprawniające mowę i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach w kącikach zainteresowań
 • Rozmowy okolicznościowe z dziećmi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierająca rozwój dziecka.
 • Prace porządkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe i ze śpiewem, ćwiczenia poranne

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze ( prawidłowe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posiłku)

9.00- 9.30

 • Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę : ruchowe, artystyczne, intelektualne, językowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze, eksperymenty, zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych i informatycznych

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne  dzieci wg własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielkę

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w części organizowane przez nauczycielkę
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjającej aury)- Zabawy ruchowe, gimnastyczne oraz w sali  gr III – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania
 • Rytmika (piątek)
 • J. angielski ( wtorek,  piątek) ( 10.00-10.30)

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań na krzesełku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek terapeutycznych, relaksującej muzyki
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę przygotowujące do nauki pisania, czytania oraz matematyki
 • Zabawy ruchowe i artystyczne
 • Zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych i informatycznych

 

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku, muzykoterapia
 • Obiad- samodzielne zjadanie całej porcji, zachęcanie do zjadania sałatek

14.30- 16.30

 • Aktywność własna dzieci w sali lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się dzieci