Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia

Rodzinka Misia Ptysia

misie-img

Godziny pracy oddziału:

od 7:00 do 17:00

 

 


Nauczycielki:

 mgr Bożena Matysewicz

mgr Agata Kraszewska

Pracownik obsługi:

Małgorzata Kowalska


Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się będą w zależności od potrzeb Rodziców .

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych.

 

 


WAŻNE TERMINY:

 • 05.09.2018R / ŚRODA / GODZ. 16.30 – ZEBRANIE OGÓLNE I GRUPOWE  Z RODZICAMI
 • 19.09.2018R / ŚRODA / GODZ 14.30 – FESTYN RODZINNY „Pożegnanie Lata”

TEMATYKA NA MIESIĄC  WRZESIEŃ :

 1. NASZA GRUPA „RODZINKA MISIA PTYSIA”
 2. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
 3. ULICZNE SYGNAŁY
 4. NADESZŁA JESIEŃ

 

PIOSENKA NA WRZESIEŃ :                

„PIŁKA OLI”

DUŻA PIŁKA W KROPKI ZŁOTE

CIĄGLE SKAKAĆ MA OCHOTĘ!

RAZ JEST W GÓRZE RAZ NA DOLE

DO ZABAWY PROSI OLĘ

 

                          REF:      OLA  OLA  OLA  LA

OLA  OLA  PIŁKĘ MA !

                                        OLA  OLA  OLA  LA

KLASZCZE W RĘCE RAZ I DWA!

DUŻA PIŁKA Z GRUBYM BRZUSZKIEM

CZASEM CHOWA SIĘ POD ŁÓŻKIEM

CZASEM TOCZY SIĘ PO STOLE-

DO ZABAWY PROSI OLĘ

 

                           REF:     OLA  OLA  …

DUŻA PIŁKA FIGLE PŁATA

GONI MAMĘ GONI BRATA

ALE Z OLĄ SKAKAĆ WOLI

BO TO PRZECIEŻ PIŁKA OLI

 

                             REF:     OLA  OLA  …

 

WIERSZ  NA WRZESIEŃ:   

             

„ GRA MUZYKA”

GRA MUZYKA DANA DANA

WSZYSCY TAŃCZĄ JUŻ OD RANA

PAJACYKI MISIE LALE

DZISIAJ BAWIĄ SIĘ WSPANIALE

PIŁKI RÓWNO PODSKAKUJĄ

ŻOŁNIERZYKI PRZYTUPUJĄ

WSZYSCY ROBIĄ DUŻE KOŁO

WSZYSTKIM BARDZO JEST WESOŁO


ANGIELSKI- WRZESIEŃ

GRUPA  II   – Focus language

Our groupa- Nasz grupa

Hello

Goodbye

Bye– bye

Children – dzieci

Teacher – nauczycielka

Cheeky Monkey – małpka Cziki

Cheeky’s friends- Tom, Ellie , Rory

 

Adjectives – przymiotniki

Big – duży

Small- mały

Happy- szczęśliwy

Sad-smutny

Adverbs – przysłówki

It’s… cold – zimno

It’s…. hot- gorąco

Up- wysoko

Down- nisko

TEMATYKA

  Favourite colours – kolory

Blue- niebieski

Yellow- żółty

Red- czerwony

Lets’s count! / Policzmy! /  Numbers- liczby

1 – one
2 – two
3 – three

Look at me !/ Popatrz na mnie!-  Body parts- części ciała

Head – głowa

Eye – oko

Ear – ucho

Tummy- brzuch

Nose – nos

Mouth – buzia

Finger – palec

Baby is sad ! – Dziecko jest smutne!-  My family- moja rodzina 

Mummy –mama

Daddy – tata

Baby – dziecko

Sister – siostra

Brother – brat


SZCZEGÓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY II

7.00- 8.15

 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy usprawniające mowę i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach w kącikach zainteresowań
 • Rozmowy okolicznościowe z dziećmi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierająca rozwój dziecka.
 • Prace porządkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe i ze śpiewem,

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze ( prawidłowe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posiłku)

9.00- 9.30

 • Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę : ruchowe, artystyczne, intelektualne, językowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne  dzieci wg własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielkę

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w części organizowane przez nauczycielkę
 • Spacery, ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjającej aury)- Zabawy ruchowe, gimnastyczne oraz w Sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania
 • Rytmika (piątek)

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań na krzesełku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku, muzykoterapia
 • Obiad- samodzielne zjadanie całej porcji, zachęcanie do zjadania sałatek

14.30- 17.00

 • Aktywność własna dzieci w sali lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia w różnych obszarach
 • prace porządkowo – użyteczne
 • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się dzieci