Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia

Rodzinka Misia Ptysia

misie-img

Godziny pracy oddziału:

od 7:30 do 15:30

 

 


Nauczycielki:

 mgr Iwona Przygoda

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Paulina Kulikowska

Pracownik obsługi:

Anna Woroszyło


TEMATYKA NA MIESIĄC Wrzesień:

 1. W przedszkolu jest wesoło
 2. Na straganie w dzień targowy

WE WRZEŚNIU NAUCZYMY SIĘ:

 • piosenki:

„Nasz przyjaciel Jeż

 1. Woła Zosia i Jagódka: ,,Jeżyk przyszedł do ogródka!”.

,,Do ogródka, do przedszkola!”, krzyczy Stasio, woła Jola.

,,Do ogródka, do przedszkola!”, woła Jola, krzyczy Staś.

 1. Jeżu, zostań tu na dłużej, skacze jesień przez kałuże.

Może ci wiewiórka zrzuci żołędziowy kapelusik.

Może ci wiewiórka zrzuci kapelusik na ten deszcz.

 1. Ubierzemy cię w kożuszek, by ci zimą nie zmarzł brzuszek.

A ty zagrasz nam oberka, wesołego na sopelkach.

A ty zagrasz nam oberka na sopelkach: ,,Dzyń, dzyń, dzyń.”

 1. Jeżu, jeżu, wyjrzyj z norki, przywitają cię skowronki.

Młoda trawka nam wyrosła, a w ogródku czeka wiosna.

Młoda trawka nam wyrosła, ach, to wiosna czeka już!

 • wiersza:

„Warzywa”

Po­ło­ży­ła ku­char­ka na sto­le:
Kar­to­fle,
Bu­ra­ki,
Mar­chew­kę,
Fa­so­lę,
Ka­pu­stę,
Pie­trusz­kę,
Se­le­ry
I groch.

Och!
Za­czę­ły się kłót­nie,
Kłó­cą się okrut­nie:
Kto z nich więk­szy,
A kto mniej­szy,
Kto ład­niej­szy,
Kto zgrab­niej­szy:
Kar­to­fle?
Bu­ra­ki?
Mar­chew­ka?
Fa­so­la?
Ka­pu­sta?
Pie­trusz­ka?
Se­le­ry
Czy groch?

Ach!
Na­krzy­cza­ły się, że strach!

Wzię­ła ku­char­ka –
No­żem ciach!
Po­kra­ja­ła, po­sie­ka­ła:
Kar­to­fle,
Bu­ra­ki,
Mar­chew­kę,
Fa­so­lę,
Ka­pu­stę,
Pie­trusz­kę,
Se­le­ry
I groch –
I do garn­ka!


WRZESIEŃ

GRUPA I i II – Słownictwo

Our group- nasza grupa

Goodmorning, Hello , Goodbye, Bye, Please, Thank you

Children – dzieci, Girls- Dziewczyny, Boys- Chłopcy, Friends: przyjaciele

Classroom language – Show me… ( pokaż), Colour it … ( pokoloruj to ) , Touch… ( dotknij) , Find…( znajdź)

Przeciwieństwa

Big – duży/ Small- mały

Happy- szczęśliwy/ Sad-smutny

It’s… cold – zimno/ It’s…. hot- gorąco

Up- wysoko/ Down- nisko

TEMATYKA

Favourite colours– kolory

Blue- niebieski, Yellow- żółty, Red- czerwony

Let’s count!– Numbers- liczby

1 – one, 2 – two , 3 – three

Look at me !- Body parts- części ciała

Head – głowa, Eye – oko, Ear – ucho, Tummy- brzuch, Nose – nos, Mouth – buzia, Finger – palec

Baby is sad !My family- moja rodzina

Mummy –mama, Daddy – tata, Baby – dziecko , Sister – siostra, Brother – brat

 


Ramowy rozkład dnia – grupa II

700 – 815

 • zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach wg własnych pomysłów dzieci z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier.

 • słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej

 • prace porządkowe

815 – 830 zabawa ruchowa

830– 900 I śniadanie, czynności samoobsługowe,

900– 930

 • zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności – przygotowanie się do zajęć, rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: muzycznej, ruchowej, plastycznej, poznawczej, matematyczno – logicznej

930– 1030

 • dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali według zainteresowań

 • prace porządkowo – użyteczne

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela

1030– 1130

 • spacery

 • aktywność ruchowa na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,

 • zabawy dowolne, tematyczne, badawcze w sali (niesprzyjająca aura)

1130–1200 II śniadanie, czynności samoobsługowe,

1200– 1400 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

1400– 1430 obiad, czynności samoobsługowe,

1430– 1700

 • aktywność własna dzieci w sali i w ogrodzie przedszkolnym

 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach

 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych

 • krótkie kontakty indywidualne z rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań