Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia

Rodzinka Misia Ptysia

misie-img

Godziny pracy oddziału:

od 7:00 do 17:00

 

 


Nauczycielki:

 mgr Teresa Gaińska

mgr Mał‚gorzata Wróblewska

Pracownik obsługi:

Anna Radiwoniuk


 

TEMATYKA ZAJĘĆ   WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH 

NA MAJ 2018

 1. BAJKI Z  MORAŁEM  –  Tydzień poświęcony będzie czytaniu dzieciom  optymistycznych bajek.   Tworzyć również  będziemy okazję do klasyfikowania, liczenia, porównywania  przedmiotów i dostrzegania zachodzących między nimi relacji.
 2. WIOSENNE ZABAWYW co się bawić wiosną i latem w sali,  w domu   lub na świeżym powietrzu dowiemy się w czasie tego tygodnia poświęconego grom,  zabawom integracyjnym oraz
 3. MORSKIE GŁĘBINY–  Przygoda , przygoda , każdej chwili szkoda . Ahoj!  Zaprojektujemy wspólnie z dziećmi podróż statkiem po morzu w poszukiwaniu bezludnej wyspy, na której  czekać będzie na dzieci wiele niespodzianek.   Będzie to również okazja do ćwiczeń słuchowo- wzrokowo- ruchowych ,  matematycznych oraz plastycznych.  
 4. DZIEŃ RODZINY    – Realizacja tego bloku tematycznego posłuży wzmacnianiu więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, wdrażaniu dzieci do właściwego zachowania w stosunku do rodziców oraz zachęceniu naszych wychowanków do pomocy im w lekkich pracach porządkowo – gospodarczych. Będziemy też obchodzić Dzień Taty i Mamy.

 

PIOSENKA NA MAJ : „MAMA WSZYSTKO WIE”

Wyszedł na spacerek wróbelek Marcelek.

Ciepły ma sweterek. Nie straszny mu wiatr.

Wrony grają w berka a on z boku zerka, podskakuje, ćwierka.

Do wróbelka, do Marcelka Wrony śmieją się,

Refren:

Mama dobrze wie, mama mówi, że

cały wielki świat jest wróbelka wart,

I ja cieszę się, że on ćwierkać chce.

Do wróbelka do Marcelka wszyscy śmieją się.

II.

Z norki myszka mała ostrożnie wyjrzała,

Bardzo długo spała więc pora już wstać

Kot na piecu ziewa, myszka tańczy, śpiewa.

I jak tu się gniewać skoro myszka

z norki wyszła żeby bawić się.

Refren:

Mama dobrze wie, mama mówi, że

cały wielki świat jest tej myszki wart.

I ja cieszę się, z myszką tańczyć chcę.

Bo ta myszka tak wesoło umie bawić się.

 

III.

W trawie biedroneczki znalazły kropeczki.

Zaraz sukieneczki w kropeczki chcą mieć,

Bardzo się starają, kleją, przyszywają, Już kropeczki mają,

Biedroneczki są w kropeczki każdy o tym wie.

Refren:

Mama rację ma. Przekonałam się.

Mama dobrze wie.  Kiedy mówi, że

cały wielki świat jest na pewno wart

małej myszki i biedronki i wróbelka tak.

 

WIERSZYK NA MAJ : 

„Cała łąka dla taty i mamy”

Mamo! Tato! Chodźcie z nami!
Damy Wam – łąkę.
Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia…

A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz!

 

 

 


Język angielski  English

April / Kwiecień

EASTER – wielkanoc

Egg – jajko

Chocolate egg – jajko czekoladowe

Bunny – króliczek

Chick – kurczaczek

Lamb – owieczka

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Flowers – kwiaty

Sweets – słodycze

SEASONS – pory roku

Spring – wiosna

Summer – lato

Autumn – jesień

Winter – zima

 

 

 


SZCZEGÓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY II

7.30- 8.15

 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy usprawniające mowę i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach w kącikach zainteresowań
 • Rozmowy okolicznościowe z dziećmi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierająca rozwój dziecka.
 • Prace porządkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe i ze śpiewem,

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze ( prawidłowe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posiłku)

9.00- 9.30

 • Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę : ruchowe, artystyczne, intelektualne, językowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne  dzieci wg własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielkę

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w części organizowane przez nauczycielkę
 • Spacery, ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjającej aury)- Zabawy ruchowe, gimnastyczne oraz w Sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania
 • Rytmika (piątek)

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań na krzesełku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku, muzykoterapia
 • Obiad- samodzielne zjadanie całej porcji, zachęcanie do zjadania sałatek

14.30- 15.30

 • Aktywność własna dzieci w sali lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia w różnych obszarach
 • prace porządkowo – użyteczne
 • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się dzieci