Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.30-15.30

 

Po godzinie 15.30 dzieci przebywać będą w sali grupy II


Nauczycielki pracują…ce w grupie:

mgr Bożena Szewczul

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Małgorzata Wróblewska

Pomoc nauczycielki

Anna Woroszył‚o

Pracownik obsługi

Joanna Jaźwińska


 

WITAMY W KWIETNIU!

MIESIĄCU ŚWIĄTECZNYM!

I w związku z tym życzenia dla wszystkich ulubionych rodzin dzieciaków z grupy I. Oto one:

Żeby w życiu do chrzanu było tylko jajo.

Żeby nasze marzenia w Święta stały się lepsze.

Żeby radość świąteczna na dłużej zagościła.

Pozdrawiamy serdecznie i świątecznie!

Nauczycielki i pracownicy obsługi z grupy I

Bawić się będziemy wokół tematów:

 1. Zbliżają się święta!
 2. Dzień i noc.
 3. Bawimy się z Basią, bohaterką książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.
 4. Wiosna zagościła na świcie.

Wiersz do nauki w kwietniu

WIOSENNE PORZĄDKI

Dorota Gellner

Chodzi wiosna po ogródku,

sieje coś i sadzi.

Z wiosennymi porządkami

dobrze sobie radzi.

Płot maluje,

ścieżki grabi,

grządki przekopuje.

Kto chce piękny mieć ogródek, niech ją naśladuje.

 

Piosenka do nauki w kwietniu

Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach każdy zając pamięta.

Do koszyczka zapakuje słodycze

i na święta ci przyniesie moc życzeń.

Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach i kurczątko pamięta.

W żółte piórka się ubierze, wesołe

wśród pisanek będzie biegać po stole.

Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach nasz baranek pamięta.

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,

będzie dzwonił, będzie skakał po łące.

Idą święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach każde dziecko pamięta.

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki,

zrobi na pisankach śliczne obrazki.

 


KWIECIEŃ

GRUPA  I i II- Słownictwo

Our group- nasza grupa

Hello , Goodbye, Bye,   Please, Thank you

Children – dzieci, Girls- Dziewczyny,  Boys- Chłopcy, Friends: Lion Rory , Mr  Joe, Tom,  Ellie

Classroom language – Show me… ( pokaż)  , Draw the… ( narysuj),    Colour it … ( pokoloruj to), Touch… ( dotknij) ,  Find…( znajdź) , Match … ( połącz), Point to the… ( wskaż),

Count   the…( policz..)

 

                                           Tematyka zajęć w kwietniu:

EASTER – Wielkanoc

Egg – jajko,     Bunny – króliczek, Chick – kurczaczek,   Easter basket – koszyczek wielkanocny,  Flowers – kwiaty,  Sweets – słodycze

Means of transport – środki transport

Car – samochód, Bus – autobus, Plane – samolot, Bike – rower,   Train – pociąg, Ship – statek

Seasons – pory roku

Spring – wiosna, Summer – lato, Autumn – jesień, Winter – zima


SZCZEGӓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

8.00– 8.15

 • Schodzenie się™ dzieci
 • Gry i zabawy usprawniają…ce mowę™ i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w ką…cikach zainteresowań„
 • Rozmowy okolicznoś›ciowe z dzieć‡mi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierają…ca rozwój dziecka.
 • Prace porzą…dkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynnoś›ci samoobsługowe- prawidł‚owe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posił‚ku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zaję™cia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę™ z całą… grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, ję™zykowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg wł‚asnych pomysłów z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całoś›ci organizowane przez nauczycielkę™
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjają…cej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynnoś›ci samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego ś›niadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynnoś›ci samoobsł‚ugowe, przygotowanie do leżakowania, zał‚atwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań„ na krzeseł‚ku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie cał‚ej porcji, zachę™canie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność‡ wł‚asna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagają…cym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ɔwiczenia utrwalają…ce zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się™ dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieć‡mi i rodzicami €“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań

Informujemy Pań„stwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się™ będą… w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .