Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.30-15.30

 

Po godzinie 15.30 dzieci przebywać będą w sali grupy II


Nauczycielki pracują…ce w grupie:

mgr Bożena Matysewicz

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Iwona Przygoda

Pomoc nauczycielki

Anna Woroszył‚o

Pracownik obsługi

Joanna Jaźwińska

Małgorzata Kowalska


 

WAŻNE TERMINY:

04.06.2018RCZYTANIE  BAJEK  PRZEZ  FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ

– DYSKOTEKA DLA DZIECI

– KONCERT GRY NA BĘBNACH W WYKONANIU RODZICÓW  Z GR.I

05.06.2018R – WYCIECZKA DO SUPRAŚLA

06.06.2018R – DZIEŃ EUROPY-dzieci przychodzą ubrane na kolor niebieski

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI  / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 /

07.06.2018R –CZYTANIE BAJEK PRZEZ KAROLINĘ KUKLIŃSKĄ – SOLISTKĘ OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ

– DZIEŃ SPORTU- dzieci przychodzą ubrane na kolor pomarańczowy

08.06.2018R CZYTANIE BAJEK PRZEZ PANIĄ HALINĘ BUDNIUK –BIBLIOTEKARKĘ  ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34

– PRZEDSTAWIENIE W WYKONANIU RODZICÓW „KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU”

 

TEMATYKA NA  CZERWIEC:

1.ŚWIĘTO DZIECI

2.BAJKI , BAJECZKI

3.MOJE PODWÓRKO

4.NADCHODZĄ WAKACJE

  PIOSENKA NA CZERWIEC : 

„BAL NA  ŁĄCE”

KIEDY ŚWIECI SŁONECZKO

TO NA ŁĄCE NAD RZECZKĄ

ŚWIERSZCZE STROJĄ SKRZYPECZKI

DO LETNIEJ POLECZKI

 

DYLU , DYLU JUŻ GRAJĄ

GRUBE BĄKI ŚPIEWAJĄ

MYSZKI TAŃCZĄ POLECZKĘ

SAPIĄ PRZY TYM TROSZECZKĘ

 

A TRZY MAŁE BIEDRONKI

NIE CHCĄ TAŃCZYĆ TEJ POLKI

I CZEKAJĄ NA WALCA

ABY TAŃCZYĆ NA PALCACH

WIERSZ NA CZERWIEC:

„LATO”

JUŻ JEST LATO , JUŻ JEST LATO!

WYJEŻDZAMY Z MAMĄ TATĄ

W GÓRY  W LASY LUB NAD MORZE

KAŻDY JEDZIE TAM GDZIE MOŻE

BLIŻEJ SŁOŃCA BLIŻEJ WODY

BY SIĘ KĄPAĆ DLA OCHŁODY

NA JAGODY CHODZIĆ W  LAS

BO WAKACJI NADSZEDŁ CZAS

 

 


Język angielski  English

April / Kwiecień

EASTER – wielkanoc

Egg – jajko

Chocolate egg – jajko czekoladowe

Bunny – króliczek

Chick – kurczaczek

Lamb – owieczka

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Flowers – kwiaty

Sweets – słodycze

SEASONS – pory roku

Spring – wiosna

Summer – lato

Autumn – jesień

Winter – zima

 

 

 


SZCZEGӓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

8.00– 8.15

 • Schodzenie się™ dzieci
 • Gry i zabawy usprawniają…ce mowę™ i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w ką…cikach zainteresowań„
 • Rozmowy okolicznoś›ciowe z dzieć‡mi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierają…ca rozwój dziecka.
 • Prace porzą…dkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynnoś›ci samoobsługowe- prawidł‚owe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posił‚ku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zaję™cia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę™ z całą… grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, ję™zykowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg wł‚asnych pomysłów z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całoś›ci organizowane przez nauczycielkę™
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjają…cej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynnoś›ci samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego ś›niadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynnoś›ci samoobsł‚ugowe, przygotowanie do leżakowania, zał‚atwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań„ na krzeseł‚ku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie cał‚ej porcji, zachę™canie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność‡ wł‚asna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagają…cym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ɔwiczenia utrwalają…ce zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się™ dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieć‡mi i rodzicami €“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań

Informujemy Pań„stwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się™ będą… w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .