Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.30-15.30

 

Po godzinie 15.30 dzieci przebywać będą w sali grupy II


Nauczycielki pracują…ce w grupie:

mgr Bożena Szewczul

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Małgorzata Wróblewska

Pomoc nauczycielki

Anna Woroszył‚o

Pracownik obsługi

Joanna Jaźwińska


 

Szanowni Państwo!

Witamy w części strony iternetowej placówki poświęconej różnym aspektom działalności wychowawczo – dydaktycznej w grupie dzieci najmłodszych.

Państwa rodziny zaczynają przygodę z edukacją przedszkolną. Naszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni, gdzie połączymy wysiłki nauczycieli i rodziców, żeby wspólnie stworzyć dzieciakom przedszkole marzeń. Czego Państwu i sobie życzymy!

W miesiący wrześniu bawimy się wokół temtyki:

 1. Nasze przedszkole.

Jak tytuł wskazuje, dzieci poznają przedszkole – rozkład pomieszczeń, układ zabawek na półkach, plan dnia, główne zasady zachowania się,  ale będziemy też uczyć się prawidłowego sposobu mycia rąk, posłuchamy pierwszej bajki terapeutycznej o Tymianku, który miał kłopoty z pójściem do przedszkółka, zaczniemy śpiewać i tańczyć do słów: „Mam chusteczkę…”

 1. Wszyscy razem.

W tym tygodniu więcej czasu poświęcimy na Kodeks Przedszkolaka, żeby wszystkie dzieciaki od początku wiedziały, jak przyjemnie będzie płynął czas w przedszkolu, jeśli będziemy przestrzegać zasad. Zaczniemy uczyć się rysowania postaci człowieka oraz nazywać położenie misia względem stolika.

 1. Jestem przedszkolakiem.

Planujemy powstanie pierwszej przedszkolnej pracy plastycznej! Rozpoznawać będziemy i nazywać emocje prezentowane na ilustracjach oraz buziach przedszkolaków i łączyć je z konkretnymi sytuacjami. Kolejna zabawa ze śpiewem to znany wszystkim „Stary niedźwiedź…”

 1. Witamy Panią Jesień!

Panią Jesien powitamy pracując z dziećmi metodą ilustrowanych opowiadań nad tekstem „Trampolinek i jesień”. Kolejna praca plastyczna to będzie jeż, wykonany wg koncepcji cielesnego mechanizmu pisania Doroty Dziamskiej. Utrwalać będziemy wierszyki, piosenkę i zabawy ruchowe, których uczyliśmy się cały miesiąc.

WIERSZ DO NAUKI WE WRZEŚNIU

Mamo, tato, to mój buziak – cmok!

Bardzo dzielny ze mnie smok!

Nóżki idą tup, tup, tup –

I do mojej sali – siup!

PIOSENKA DO NAUKI WE WRZEŚNIU

W PRZEDSZKOLU

muzyka i słowa: Joanna Bernat

 1. Nikt w przedszkolu się nie nudzi

Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!

Nie grymasi, nie marudzi,

bo tu nam fajnie jest.

 1. Każdy zupkę zje z miseczki

Mniam, mniam, mniam!

Mniam, mniam, mniam!

I zatańczy do poleczki

Hopsasa! Hopsasa!

 1. Już za ręce się łapiemy

Raz i dwa! Raz i dwa!

I w kółeczku tańcujemy

Oj dana! Oj dana!

 1. Zaśpiewamy pioseneczkę

La, la, la! La, la, la!

Pośmiejemy się troszeczkę

Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!


ANGIELSKI- WRZESIEŃ

GRUPA  I   – Focus language 

Our group- Nasza grupa

Hello

Goodbye

Bye– bye

Children – dzieci

Cheeky Monkey – małpka Cziki

 

Adjectives – przymiotniki

Big – duży

Small- mały

Happy- szczęśliwy

Sad-smutny

Adverbs – przysłówki

It’s… cold – zimno

It’s…. hot- gorąco

 

TEMATYKA:

 

Favourite colours-  ulubione kolory

Blue- niebieski

Yellow- żółty

Red- czerwony

Lets’s count! / Policzmy! /   Numbers- liczby

1 – one
2 – two
3 – three

Look at me !/ Popatrz na mnie!-  Body parts- części ciała

Head – głowa

Eye – oko

Ear – ucho

Tummy- brzuch

Nose – nos

Mouth – buzia

Finger – palec

Baby is sad ! – Dziecko jest smutne!-  My family- moja rodzina 

Mummy –mama

Daddy – tata

Baby – dziecko

Sister – siostra

Brother – brat


SZCZEGӓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

8.00– 8.15

 • Schodzenie się™ dzieci
 • Gry i zabawy usprawniają…ce mowę™ i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w ką…cikach zainteresowań„
 • Rozmowy okolicznoś›ciowe z dzieć‡mi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierają…ca rozwój dziecka.
 • Prace porzą…dkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynnoś›ci samoobsługowe- prawidł‚owe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posił‚ku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zaję™cia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę™ z całą… grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, ję™zykowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg wł‚asnych pomysłów z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całoś›ci organizowane przez nauczycielkę™
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjają…cej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynnoś›ci samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego ś›niadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynnoś›ci samoobsł‚ugowe, przygotowanie do leżakowania, zał‚atwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań„ na krzeseł‚ku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie cał‚ej porcji, zachę™canie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność‡ wł‚asna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagają…cym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ɔwiczenia utrwalają…ce zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się™ dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieć‡mi i rodzicami €“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań

Informujemy Pań„stwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się™ będą… w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .