Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.00 – 17.00

 

 


Nauczycielki pracujące w grupie:

mgr Małgorzata Wróblewska

mgr Jolanta Domańska

Pomoc nauczycielki

Joanna Lenczewska

Pracownik obsługi

Monika Łapińska


             TEMATY   TYGODNIOWE NA WRZESIEŃ

 1. POZNAJEMY NASZE PRZEDSZKOLE 

 1. PRZEDSZKOLACZEK MAŁY, DUŻY WIE DO CZEGO ŁYŻKA SŁUŻY

 1. ZGODNE  ZABAWY  PRZEDSZKOLAKÓW

 1. JESTEŚMY  SAMODZIELNI

wiersza „Jestem duży”.

Jestem duży! Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

I urosły moje ręce,

Włosów też mam trochę więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

Chociaż byłem taki mały.

piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”

 1. Jestem sobie przedszkolaczek

Nie grymaszę i nie płaczę

Na bębenku marsza gram

Ram tam tam ram tam tam

 1. Mamy tu zabawek wiele

Razem bawić się weselej

Bo kolegów dobrych mam

Ram tam tam ram tam tam

 1. Mamy klocki kredki farby

To są nasze wspólne skarby

Bardzo dobrze tutaj nam

Ram tam tam ram tam tam

 1. Kto jest beksą i mazgajem

Ten się do nas nie nadaje

Niechaj w domu siedzi sam

Ram tam tam ram tam tam

 


WRZESIEŃ

GRUPA I i II – Słownictwo

Our group- nasza grupa

Goodmorning, Hello , Goodbye, Bye, Please, Thank you

Children – dzieci, Girls- Dziewczyny, Boys- Chłopcy, Friends: przyjaciele

Classroom language – Show me… ( pokaż), Colour it … ( pokoloruj to ) , Touch… ( dotknij) , Find…( znajdź)

Przeciwieństwa

Big – duży/ Small- mały

Happy- szczęśliwy/ Sad-smutny

It’s… cold – zimno/ It’s…. hot- gorąco

Up- wysoko/ Down- nisko

TEMATYKA

Favourite colours– kolory

Blue- niebieski, Yellow- żółty, Red- czerwony

Let’s count!– Numbers- liczby

1 – one, 2 – two , 3 – three

Look at me !- Body parts- części ciała

Head – głowa, Eye – oko, Ear – ucho, Tummy- brzuch, Nose – nos, Mouth – buzia, Finger – palec

Baby is sad !My family- moja rodzina

Mummy –mama, Daddy – tata, Baby – dziecko , Sister – siostra, Brother – brat

 


SZCZEGÓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

7.30– 8.15

 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy usprawniające mowę i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w kącikach zainteresowań
 • Rozmowy okolicznościowe z dziećmi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierająca rozwój dziecka.
 • Prace porządkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynności samoobsługowe- prawidłowe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posiłku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę z całą grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, językowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całości organizowane przez nauczycielkę
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjającej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań na krzesełku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie całej porcji, zachęcanie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność własna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się dzieci
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami  w miarę potrzeb i oczekiwań

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się będą w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .