Dziękujemy!!!

Dziękujemy rodzicom za ogromne zaangażowanie w życie przedszkola w roku szkolnym 2017/2018!   Podziękowanie  jest wyrazem uznania za wszystkie podjęte działania i inicjatywy.