Biblioteka

Zapraszamy do biblioteki przedszkolnej w każdy piątek od godziny 15.30 do godziny 16.00.

We wtorki dzieci, pod opieką nauczycielek, będą mogły oddać wypożyczone z rodzicami książki i wypożyczyć nowe.

Warunkiem wypożyczenia książek w piątki jest obecność rodzica!

Iwona Przygoda