Białostocka Akademia Rodziny

Głównym zadaniem Białostockiej Akademii Rodziny jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny.

Zadania te Białostocka Akademia Rodziny realizuje poprzez projekcje filmów, organizowanie wykładów, szkoleń oraz warsztatów, na których specjaliści podejmują tematy dotyczące rodziny, wychowania oraz wzmacniania relacji rodzinnych.

Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne: młodzież małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Białostockiej Akademii Rodziny, na której znajduje się zawsze aktualny harmonogram wydarzeń:

www.rodzina.bialystok.pl

W celu zbadania Państwa potrzeb, została opracowana krótka anonimowa ankieta

Bardzo prosimy o jej wypełnienie, aby zamierzenia Białostockiej Akademii Rodziców były adekwatne, efektywne, cieszące się zainteresowaniem Rodziców.

„Ankieta Potrzeb Szkoleniowych”

http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/116757?lang=pl

Dziękujemy bardzo!

Małgorzata Kiryluk